Gratis luisteren! World day of listening 21 oktober

img_5496[English text below]

Vraagje: hoe fijn vind jij het om je hart te luchten, al meanderend langs hardop uitgesproken denkpaden inzicht te krijgen?

Dat iemand naar je luistert, met oprechte aandacht, zonder onderbrekingen, zonder adviezen of ‘oh dat heb ik ook een keer meegemaakt’ maar gewoon begrijpend en open? Dat stiltes er mogen zijn en telkens weer leiden tot een dieper niveau van inzicht? Dat je niet hoeft te ratelen omdat je al weet dat je helemaal de ruimte krijgt voor je verhaal? Dat je je niet hoeft te verontschuldigen of in te dekken omdat je weet dat er geen oordeel zal zijn?

Hoe hard gun jij het een ander om zo gehoord te worden? Luister even!

Van de zomer ontdekte ik een gaaf project: Urban Confessional. In de V.S. opgezet door een man die, heel simpel, vindt dat iedereen zijn verhaal kwijt zou moeten kunnen, en dat iedereen verrijkt wordt door op deze manier te luisteren. Patty Golsteijn organiseerde een #freelistening dag in Rotterdam, ik haakte met een paar anderen in Nijmegen aan bij Marianne van den Assem. Het leverde een inspirerende middag met bijzondere ontmoetingen op. Dat smaakte naar meer! Dus toen ik zag dat 21 oktober World Day of Listening is, vond ik dat een mooi moment om te proberen zoveel mogelijk #freelisteners op de been te krijgen.

Wil jij meedoen?

Ik organiseer een hopelijk massale Free Listening in Nijmegen.

 • Als je iets meer wil weten over hoe Free Listening werkt, download dan hier de ‘partner guide’ (2 a4-tjes pdf)
 • Op 21 oktober om 13.45 verzamelen we op het Joris Ivensplein.
 • Neem een stuk karton mee waar je in koeienletters op schrijft dat je gratis luistert. Schrijf dat in alle talen waarin jij kan luisteren. Inspiratie? Kijk op de Instagram van Urban Confessional.
 • We nemen samen even wat belangrijke luistertips door.
 • Om 14.00 verspreiden we ons over de stad. Je kan in je eentje gaan of in twee- of drietallen.
 • Om 17.00 ontmoeten we elkaar weer bij Brouwerij de Hemel, Franseplaats 1. Daar kunnen we (onder het genot van een drankje) napraten.

Als je facebook hebt kan je je hier aanmelden bij het evenement. Via die pagina blijf je dan ook op de hoogte van eventuele onverwachte wendingen.

Niet in Nijmegen?

Probeer dan uit te vogelen of er in jouw buurt zo’n event georganiseerd wordt of regel het zelf.

English invitation

I’m hoping Nijmegen will show it’s colourfull side this day by having a very multilingual group of listeners. Many people from all over the world live here and visit here. The first person who told me a story was an old Chinese man, who only spoke Chinese. Though I felt a connection, I think it would have been even greater if someone spoke his language.

img_5496Question: how much do you love to get something off your chest, to wander along the path of your out loud thoughts and gain new insights?

Having someone listen to you, with heartfelt attention, no interruptions, no advice or ‘oh, I’ve been in a similar situation’, just understanding and opennes. Where there is room for silence, where silence even brings you to deeper levels of understanding? To not have to rattle because you feel there is room for your full story? No need to apologise or hide your true feelings because you know there will not be a judgment?

How much do you want others to experience that? Then listen!

This summer I discovered a cool project: Urban Confessional. It started inn the V.S. by a man who, very simply, believes that everyone should be heard and that the listening experience is very enriching. Patty Golsteijn organised a#freelistening day in Rotterdam, I joined Marianne van den Assem with a couple of other people. That was a very inspiring afternoon with exceptional encounters. I want more!!! So when I saw that 21 october is World Day of Listening, I decided to try to find as many #freelisteners as I can. Let’s have a spree of free listening!

Will you join me, please?

I’m organising a Free Listening spree in Nijmegen.

 • If you want to know more about how it works, download the ‘partner guide’ (in English) here (2 a4 pdf)
 • 21 oktober at 13.45 we gather at Joris Ivensplein.
 • Bring a piece of cardboard and on that, write in giant letters that you will listen for free. Write in any language you are able to listen in. Need some inspiration? Check Instagram Urban Confessional.
 • We will share some important listening tips.
 • 14.00 we will spread around the city of Nijmegen. You can go alone or with one or two others.
 • 17.00 we will meet again at Brouwerij de Hemel, Franseplaats 1. (If you want). There we can share our adventures and have a refreshing drink. (Non-alcoholic or alcoholic, there’s a big selection).

If you are on Facebook you can join the event here. We will post any eventualities on the page of the event.

Not in Nijmegen?

Try to find out if there is a listening event in your city or organise one yourself.

Author: Sanne Roemen

Faciliteren van co-creatie, netwerk-weven en kennisontwikkeling. Zowel in bijeenkomsten als online.