Naamlooz Arnhem draait weer!

Olga en Sanne hebben Naarmlooz Arnhem / Nijmegen nieuw leven ingeblazen. Wie er zin hebben om af en toe op vrijdag samen te borrelen, van gedachten te wisselen en het weekend in te luiden!
Naamlooz Arnhem was altijd de vierde vrijdag van de maand en dat is nu weer zo. Alleen wel óm de maand. 27 september, De traditie was om de vierde vrijdag van de maand aan te houden voor Naamlooz Arnhem/Nijmegen. We stellen daarom voor om op 25 januari, 22 maart en 24 mei af te spreken.

Author: Sanne Roemen

Faciliteren van co-creatie, netwerk-weven en kennisontwikkeling. Zowel in bijeenkomsten als online.