Naamlooz borrel voor creatieve zelfstandigen en zelfstandige creatieven.

Onder de noemer naamlooz komen eens in de maand zelfstandige creatieven en creatieve zelfstandigen bijeen voor een borrel. Een ‘gewone’ vrijdagmiddagborrel om te ontspannen. Een voedingsbodem voor goede ideeën en samenwerkingsverbanden. Een inspirerend gepsrek, ondersteuning, kennisdelen en -ontwikkelen. Naamlooz is geen online netwerk zoals OpenBC of LinkedIn. Naamlooz is geen organisatiebureau voor evenementen of netwerkbijeenkomsten … Continue reading “Naamlooz borrel voor creatieve zelfstandigen en zelfstandige creatieven.”

Onder de noemer naamlooz komen eens in de maand zelfstandige creatieven en creatieve zelfstandigen bijeen voor een borrel. Een ‘gewone’ vrijdagmiddagborrel om te ontspannen. Een voedingsbodem voor goede ideeën en samenwerkingsverbanden. Een inspirerend gepsrek, ondersteuning, kennisdelen en -ontwikkelen.

Naamlooz is geen online netwerk zoals OpenBC of LinkedIn. Naamlooz is geen organisatiebureau voor evenementen of netwerkbijeenkomsten of workshops. Naamlooz is geen branche- of vakgericht clubje.

Naamlooz is wel een open en toegankelijke borrel. Informeel, behulpzaam, eerlijk en integer, gebaseerd op onderling vertrouwen. Organisch en vanzelf.

De borrel vindt elke tweede vrijdag van de maand plaats.

Author: Sanne Roemen

Faciliteren van co-creatie, netwerk-weven en kennisontwikkeling. Zowel in bijeenkomsten als online.