NOORDERHART! Uitnodiging 5e ontmoeting

EVEN STIL STAAN – wat is ook alweer het wezen van de zorg?

Op donderdag 13 november 2008 organiseert beweging Noorderhart! een brede ontmoeting voor mensen die werken in, voor, met en aan de zorg (care en cure). Iedereen die iets met zorg heeft, of je nu werkt in de zorg of zorg nodig hebt, is welkom. We willen graag dat mensen van verschillende pluimage elkaar gaan ontmoeten.

Centraal deze dag staat de vraag “Wat is ook alweer het wezen van de zorg?”. We bieden ruimte en tijd om uitgebreid bij deze vraag stil te staan. Door praktijkervaringen en inzichten te delen en dilemma’s te benoemen, hopen we inspiratie te brengen en verbindingen te leggen. In de ontmoetingen van Noorderhart! is plaats voor ieders verhaal. Graag nodigen we je uit om ook “even stil te staan” op 13 november bij het wezen van de zorg. Noteer de datum in je agenda en meld je aan!

Meer informatie en aanmelden
Meedoen op 13 november kost niets. Wel stellen we een vrijwillige donatie achteraf zeer op prijs, als bijdrage in de kosten. Bij vertrek staat daarvoor een collectebus klaar. Voor meer informatie over Noorderhart! zie en het programma of aanmeldingen kun je terecht bij: j.boeijink@dewikel.nl of knuvers@kenkprojecten.nl.

Tot ziens op de 13e november!

Author: Sanne Roemen

Faciliteren van co-creatie, netwerk-weven en kennisontwikkeling. Zowel in bijeenkomsten als online.