Oproep aan alle tekenaars: Creatieve Marktplaats Haarlem

Stichting Beeldverhaal Nederland, die de Stripdagen Haarlem organiseert, wil op
de vrijdag vóór het festival op 7 en 8 juni 2008 een Creatieve
Marktplaats organiseren.
Wat dat is? Dat is een informele
ontmoetingsbijeenkomst
a) van tekenaars, illustratoren en ontwerpers
die op zoek zijn naar werk en
b) van agentschappen, reclamebureaus en
ontwerpstudio’s die creatieve mensen kunnen gebruiken.

Op de Creatieve Marktplaats moet het tussen die twee groepen gaan klikken, en liefst ook knetteren en vonken.

Maar éérst willen we weten of er belangstelling bestaat voor zo’n initiatief. Meld je aan via het formulier op de website van stichting beeldverhaal.
Bij voldoende belangstelling kun je op vrijdag 6 juni tussen 13.00 uur en
16.00 uur met je map naar Zang & Vriendschap in Haarlem komen en na
afloop ook nog ‘s de officiële opening van het festival in de
Toneelschuur bijwonen.
Dus: kom op met die handel!

Author: Sanne Roemen

Faciliteren van co-creatie, netwerk-weven en kennisontwikkeling. Zowel in bijeenkomsten als online.