Stemmen op piraten… digitale burgerrechten.

De Piratenpartij:

  • Privacy van burgers dient gewaarborgd te worden
  • Burgerrechten verdedigen in een informatiesamenleving
  • Vertrouwelijke gegevens moeten veiliger worden opgeslagen en zorgvuldiger worden gebruikt
  • Het delen van cultuur en informatie bevorderen, mede door het auteursrecht te hervormen
  • Het patentsysteem hervormen ter bevordering van innovatie en kennisdeling
  • Merkenrecht moet slechts ter identificatie van de producent dienen
  • Overheid open en inzichtelijk maken
  • Aanname van onschuld tot tegendeel bewezen is

Of ik op ze ga stemmen weet ik nog niet. Ik vind hun standpunten er heel erg toe doen, en ik vind ook dat ze in de andere programma’s te weinig aandacht krijgen. Maar ik twijfel nog, het is wel een vrij nauwe focus. Dat daargelaten: ik wil wél een keuze hebben! Dus ik ga helpen om ze op de stembiljetten te krijgen door morgen mijn handtekening te zetten! Wil jij ook helpen?
De Piratenpartij moet op 27 april in het hele land handtekeningen inleveren van kiezers die ermee akkoord gaan dat de Piratenpartij op de stembiljetten van de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 9 juni 2010 komt te staan. Het is wettelijk mogelijk je handtekening te zetten vanaf 20 april tot en met 27 april 2010. Ze zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Als jij ook voor de Piratenpartij naar je gemeente ( meestal het stadhuis ) wilt gaan om een handtekening te zetten, kijk dan hier op de website van de Piratenpartij.

Author: Sanne Roemen

Faciliteren van co-creatie, netwerk-weven en kennisontwikkeling. Zowel in bijeenkomsten als online.

One thought on “Stemmen op piraten… digitale burgerrechten.”

Comments are closed.