Teken de petitie voor registratie en verantwoording van goede doelen!

Goede doelen registratie en verantwoording

De Donateursvereniging heeft voor haar beeindiging, eind 2006, een objectieve analyse gemaakt van de situatie van de goede doelen wereld en (het gebrek aan) toezicht en registratie in Nederland. Situatieschets en aanbevelingen staan op de website. De overheid moet een aantal maatregelen nemen om problemen te voorkomen.

De goede doelen wereld kan een stuk transparanter. Informatie over wat er nu wel (en niet) geregistreerd en gecontroleerd wordt, en hoe dat beter kan vind je op de website van de Donateursvereniging: http://www.goededoelenwereld.nl/fileadmin/donateursvereniging/

Teken hier: http://petities.nl/petitie/goede-doelen-registratie-en-verantwoording/

Author: Sanne Roemen

Faciliteren van co-creatie, netwerk-weven en kennisontwikkeling. Zowel in bijeenkomsten als online.

One thought on “Teken de petitie voor registratie en verantwoording van goede doelen!”

Comments are closed.