To Wikidoe or to Wikidon’t that’s the question

Author: Sanne Roemen

Faciliteren van co-creatie, netwerk-weven en kennisontwikkeling. Zowel in bijeenkomsten als online.