Uitnodiging 13 december Kick Off netwerk rond SOS Kinderdorpen

SOS-Kinderdorpen is een nieuwe weg ingeslagen.

Het blijkt dat veel mensen in Nederland samen met SOS-Kinderdorpen willen bouwen aan een toekomst voor weeskinderen wereldwijd. Niet alleen vrijwilligers, maar ook andere organisaties, bedrijven, verenigingen en particulieren. Dat is op zich niet nieuw. Maar de manier waarop we dat in de toekomst willen faciliteren is wel nieuw. Om deze mensen beter te helpen met helpen, wil SOS-Kinderdorpen een netwerkorganisatie opzetten waar mensen activiteiten kunnen opstarten, andermans activiteiten kunnen ondersteunen en nog veel meer.

Wat voor soort activiteiten gaat dat netwerk organiseren?

Sponsorlopen, cocktailfeestjes, wandelacties, gala’s, diners enzovoort. Ook zullen mensen bijvoorbeeld gevraagd worden SOS-Kinderdorpen te helpen bij het opzetten van nieuwe voorlichtings- of fondsenwervende campagnes. We willen naar de toekomst mensen stimuleren meer nieuwe originele ideeën verzinnen om SOS-Kinderdorpen te helpen.

Hoe gaan we dit doen?

We denken er nu aan om een online platform te maken waar al deze mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dus nogmaals, niet alleen de SOS-vrijwilligers maar ook alle andere mensen die acties organiseren. Zij kunnen elkaar helpen en elkaar ondersteunen. Maar mensen kunnen zich ook individueel aanmelden en met andere mensen een groepje vormen. Of SOS NL of zelfs SOS internationaal kunnen vraagstukken online plaatsen waar iedereen over mag nadenken. Een paar voorbeelden:

  • X is een liefhebber van wandelen en woont in Groningen. Zij wil wel iets doen voor SOS-Kinderdorpen en meldt zich aan. Daar komt ze Y tegen uit Maastricht. Die houdt ook van wandelen. Samen kunnen ze een wandeltocht organiseren en veel geld ophalen voor SOS-Kinderdorpen.
  • Een school gaat een actie organiseren en gaat naar het netwerk. Daar zien ze een andere school die een vergelijkbare actie heeft gedaan. Zij wisselen tips uit. Ondertussen leest scholenvoorlichter Z dit en vraagt aan de school of ze langs mag komen om een presentatie te geven.
  • De medewerkers van SOS-Kinderdorpen willen een PR activiteit organiseren. Zij vragen aan alle mensen op het netwerk om ideeen.
  • Een dorpsdirecteur van een SOS-kinderdorp zit met een vraagstuk en vraagt het netwerk om advies.
  • Een medewerker van een PR bureau wil iets voor SOS doen, maar weet nog niet wat. Hij gaat naar het netwerk en leest over alle activiteiten. Hij biedt zich aan om de PR van deze activiteiten te verzorgen. Hetzelfde kan bij een medewerker van een cateringbureau of een restauranthouder.

Je leest het, de mogelijkheden zijn eindeloos.
We zitten nu nog in de brainstormfase, dus alles kan en alles is mogelijk. Wil jij hierover meedenken??
Dit nieuwe project staat nog in de kinderschoenen en wordt geleid door Daan van Geijlswijk van Intribes. Op zaterdag 13 december is de Kick-off. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Wat gaan we doen?

We gaan dan een te gekke dag beleven met allerlei betrokkenen bij SOS-Kinderdorpen, medewerkers, vrijwilligers, nieuwelingen en alle andere mensen die zich voor onze organisatie inzetten. Zaterdag 13 december in seats2meet utrecht centraal van 11 tot 15u wordt een actieve dag, waar je van de ene activiteit in de andere zult rollen. De dag staat in het kader van het nieuwe netwerk, je zult elkaar dus leren kennen en leren over nieuwe manieren van samenwerken. De dag is een kick-off en betekent dus het begin van een nieuw netwerk dat jij kunt gaan neerzetten! Hoe en wat, dat leer je vanzelf op de kick-off! Aanmelden kan via susan@soskinderdorpen.nl

Author: Sanne Roemen

Faciliteren van co-creatie, netwerk-weven en kennisontwikkeling. Zowel in bijeenkomsten als online.