Uitnodiging voor deelname aan programma over organisatie Dag van de Dialoog in uw gemeente

Wilt u in 2009 in uw gemeente een Dag van de Dialoog organiseren?
Dan kunt u zich vanaf vandaag inschrijven voor het nationale programma over de Dag van de Dialoog.

[ingezonden]

In het programma wordt u wegwijs gemaakt in het organiseren van uw lokale Dag van de Dialoog door middel van kennisoverdracht, training en advies. Het programma wordt u aangeboden door de Nationale Coördinatie van Nederland in Dialoog in samenwerking met een adviescomité van National Partners (waaronder het Oranje Fonds, Het Rode Kruis, Albert Heijn, Rabobank en Woningcorporatie Ymere).

Het programma is bestemd voor initiatiefnemers die in hun gemeente voor het eerst een Dag van de Dialoog willen organiseren in 2009.
Van hen/u wordt onder andere organisatiekracht en aantoonbaar draagvlak voor de Dag van de Dialoog bij meerdere lokale organisaties gevraagd (zie vraag).
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Er kunnen dit jaar 10 initiatiefnemers worden opgeleid. Als er meer aanmeldingen zijn wordt er een selectie gemaakt op grond van de bovenstaande criteria en of uw gemeenten binnen de G30 valt.

Als u interesse heeft in deelname aan het programma, wilt u de onderstaande mail dan goed doorlezen?
U kunt zich aanmelden voor het programma door uiterlijk 20 maart een mail te sturen aan plokhooij@nieuwemaan.nl.

Hartelijke groet,

Olga Plokhooij (Nieuwe Maan) en Sigrun Scheve (Art.1)
www.nederlandindialoog.nl

Aanbod
– Kennisoverdracht voor het lokaal toepassen van beproefde dialoogmethodiek
– Handleiding over organisatie Dag van de Dialoog
– Drie workshops (organisatie, dialoogmethodiek, train-de-trainer) in maart en april
– Toetreding tot nationaal netwerk van dialoogorganisatoren
– Kennisdeling met andere steden d.m.v. bijeenkomsten en intranet
– Gebruik van beeldmerk en website aanbod
– Meegaan in de landelijk groeiende bekendheid van de Dag van de Dialoog
– Deelname aan de Nationale Week van de Dialoog van 2 – 8 november 2009
– Aan maatwerkadvies zijn kosten verbonden, hiervoor worden 1 op 1 afspraken gemaakt met de adviseurs uit het nationale netwerk.

Vraag en voorwaarde voor deelname
– U gaat voor het eerst in één van de G30 gemeenten de Dag van de Dialoog organiseren in samenwerking met andere lokale partijen
– U heeft aantoonbare ervaring met het organiseren van grootschalige activiteiten
– U bent voornemens dit niet eenmalig maar bij succes herhaaldelijk te doen, ofwel de opgedane kennis over te dragen
– U wilt bijdragen aan de kennisdeling met anderen in het landelijke netwerk van coördinatoren
– U draagt bij aan het vergroten van de zichtbaarheid van het initiatief in afstemming met de landelijke coördinatie
– U doet mee aan de kwaliteitscheck in de Nationale Week en de evaluatie na afloop van het programma.

Inschrijving
– De inschrijving voor deelname aan het programma over de Dag van de Dialoog is geopend tot en met 20 maart 2009. Op 21 maart zullen wij bekend maken welke gemeenten mee kunnen doen aan het programma.
– Initiatiefnemers die niet geselecteerd worden, ontvangen alsnog de handleiding voor de organisatie van de Dag van de Dialoog. Zij kunnen hiermee zelf aan de slag maar kunnen geen gebruik maken van het beeldmerk, de website en de landelijke communicatie over het initiatief. Hier wordt voor gekozen omdat zonder begeleiding en training in de organisatie en dialoogmethodiek de kwaliteit van het initiatief niet gewaarborgd is. Er wordt aan gewerkt meer adviseurs op te leiden zodat er op termijn meer dialoogdag-initiatiefnemers getraind kunnen worden.

Data vrijhouden
– Er worden twee workshops georganiseerd voor de lokale organisatoren – deze vinden plaats op 30 maart en 21 april. Wilt u deze data vast in uw agenda zetten?
– Er wordt een train-de-trainer georganiseerd voor trainers die lokaal de gespreksleiders gaan trainen op 21 april (parallel aan de training voor de organisatoren)
– Kennismaking met coördinatoren van reeds bestaande dialooggemeenten, gecombineerd met een workshop over de website op 6 april.

Achtergrond Dag van de Dialoog
De Dag van de Dialoog is een laagdrempelig maatschappelijke initiatief. Het faciliteert gelijkwaardige gesprekken tussen kleine groepen mensen die ervaringen uitwisselen en deze uitdiepen door elkaar vragen te stellen. Niet het praten en overtuigen, maar het luisteren staat voorop. Diversiteit van de deelnemers aan tafel is een belangrijk ingrediënt van het initiatief.

De Dag van de Dialoog is gestart in Rotterdam, in 2002, een jaar na de aanslagen in New York. Amsterdam volgde in 2004. Toen er meer steden kwamen die dit voorbeeld wilden volgen, hebben de organisatoren in beide steden, Artikel 1 en Nieuwe Maan, hun krachten gebundeld en het Dag van de Dialoog-concept uitgewerkt om landelijk te verspreiden. Inmiddels hebben 40 Nederlandse steden een of meer keer een Dag van de Dialoog georganiseerd. Daarnaast heeft de aanpak ook in andere Europese steden navolging gekregen: in Berlijn, Essen en Brussel.

De nationale uitrol wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds, Albert Heijn, Het Rode Kruis en Woningcorporatie Ymere. Daarnaast investeren gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de lokale organisatie van dit evenement. In de komende drie jaar willen Art.1 en Nieuwe Maan de Dag van de Dialoog verder over Nederland verspreiden. Ambassadeurs van het iniaitief zijn mensen zoals Job Cohen, Ivo Opstelten en Alexander Rinnooy Kan.

Enkele citaten over de dialoog als gespreksvorm

“In elke dialoog, waar dan ook gevoerd, komt een moment waarop het gesprek transformeert. Het gaat niet meer om de woorden en posities maar er gebeurt iets: de blik in de ogen verandert en de deelnemers staan open voor zelfonderzoek. De kracht van de dialoog ligt in de persoonlijke aard van het gesprek”
– Jos Kessels (filosoof)

“Als we bang zijn, dan houdt het op”
– Ahmed Aboutaleb (politicus)

“De gratie van een ontmoeting is iets om verliefd op te worden”
– Adelheid Roosen (theatermaakster)

Uit: Vlinderlijke eenvoud, Vlinderlijke kracht – bundel over de Dag van de Dialoog in Nederland (2008).

Author: Sanne Roemen

Faciliteren van co-creatie, netwerk-weven en kennisontwikkeling. Zowel in bijeenkomsten als online.