Word bewuster van je eigen mogelijkheden met intervisie

Word bewuster van je eigen mogelijkheden

[ingezonden]

In verschillende situaties kun je de behoefte voelen om bewuster van jezelf te worden. Intervisie biedt je de mogelijkheid je eigen potentieel beter te leren benutten en meer inzicht te krijgen in het functioneren van jezelf en anderen. Het is een inspirerende en ervaringsgerichte ontwikkelingsmethode. In de intervisie geef je verdieping aan essentiële vragen als Wat wil ik, wat kan ik en hoe bereik ik dat?

Waarom intervisie?

– Het leert je bewust worden van je eigen mogelijkheden
– Het leert je beter voor jezelf en je positie op te komen
– Het bevordert je persoonlijke ontwikkeling
– Het leert je beter reflecteren
– Het bevordert je deskundigheid
– Het bevordert je oplossingsvermogen
– Het werkt inspirerend

Wat levert intervisie op?

Deze ontwikkelingsmethode bevordert je analytische vermogen door interactie met anderen. De kwaliteiten van je functioneren worden binnen een half jaar verbeterd dankzij de deskundigheid van je groepsgenoten – én die van jezelf. Bij dit proces van met elkaar meedenken dring je door tot de kern van je eigen dilemma’s. Het resultaat: na dit intervisietraject ben je bewuster van je eigen mogelijkheden en kom je beter voor jezelf op.

Vorm

Een intervisietraject beslaat een langere periode. Je vormt samen een groep die commitment afgeeft en bij elkaar betrokken raakt. Maar daar krijg je ook betrokkenheid voor terug. Om de beurt brengt een ieder een issue in. Elke sessie is er ook ruimte voor anderen om een probleem te bespreken en kennis en ervaringen te delen.

Frequentie : 1 x per 4 weken
Aantal deelnemers : 5 – 6
Aantal sessies : 6

Meer weten?

Neem contact op met Jacqueline Wiener via 023 531 95 31. Direct aanmelden kan natuurlijk ook; stuur dan een mail naar Jacqueline.

Author: Sanne Roemen

Faciliteren van co-creatie, netwerk-weven en kennisontwikkeling. Zowel in bijeenkomsten als online.