5 jaar Naamlooz. Denk mee over lustrumfeestje

Naamlooz heeft een historie van “zelf doen”. Er kwamen telkens nieuwe steden bij omdat daar mensen woonden die dat een goed idee vonden en die de pit hadden om er handen en voeten aan te geven. Subtitel van Naamlooz is informinderen en organizonderen. Maar het zijn wel altijd inspanningen in onderlinge samenhang geweest. De juiste mix tussen orde en chaos wat mij betreft.

Ik roep altijd dat ik geen spin in het web ben… maar word vaak wel zo gezien. En als “men” vindt dat iets waar is, dan is het vaak ook een beetje waar. Hoezeer ik zelf ook beweer dat het anders is.

“als ‘t goed is, is er geen spin…
maar ik weet het eigenlijk niet zo goed
want ik zit er midden in”

Maar dat neemt niet weg dat ik zelf nog steeds eigenlijk zo weinig mogelijk doe of stuur in het “naamloozgebeuren”. Omdat ik gezien en ervaren heb dat de mooiste dingen gebeuren als men zijn eigen gang kan gaan, samen met anderen. En omdat ik lui ben / het te druk heb (doorhalen wat niet van toepassing is 🙂

Dus we vieren een feestje en iedereen die het leuk vindt om dat vorm te geven of eraan bij te dragen wordt daartoe van harte uitgenodigt. Meepraten doe je op onze NING.

Author: Sanne Roemen

Faciliteren van co-creatie, netwerk-weven en kennisontwikkeling. Zowel in bijeenkomsten als online.

2 thoughts on “5 jaar Naamlooz. Denk mee over lustrumfeestje”

Comments are closed.