Creative Challenge Call

Ha Naamlozen, Wisten jullie dit al? De overheid komt met een subsidieregeling. Creative Challenge Call (hierna: de Regeling) heeft als doel netwerkprojecten te ondersteunen die bijdragen aan de verwerkelijking van een effectieve verbinding tussen creatieve en andere ondernemingen. De verbinding dient gericht te zijn op de ontwikkeling, uitwisseling en benutting van kennis, ideeën en technologieën … Continue reading “Creative Challenge Call”

Ha Naamlozen,

Wisten jullie dit al?

De overheid komt met een subsidieregeling. Creative Challenge Call (hierna: de Regeling) heeft als doel netwerkprojecten te ondersteunen die bijdragen aan de verwerkelijking van een effectieve verbinding tussen creatieve en andere ondernemingen. De verbinding dient gericht te zijn op de ontwikkeling, uitwisseling en benutting van kennis, ideeën en technologieën om het vernieuwingsvermogen van het Nederlandse bedrijfsleven een impuls te geven. Daarbij moet deze activiteit nieuw, doelgericht en planmatig te zijn. Doelgericht, aangezien partijen hun doelen helder dienen te formuleren. Nieuw, aangezien al bestaande projecten die in hun bestaande vorm zouden worden voortgezet met een subsidie, niet zullen worden gesubsidieerd. Planmatig; dat wil zeggen dat er een goed uitgewerkt en doordacht projectplan moet zijn. Op basis daarvan wordt het netwerkproject beoordeeld.

Zie http://www.creativechallengecall.nl/

Let op: 14 augustus is de indien-deadline, max 100.000K per project, in november uitslag, het project moet binnen een jaar afgerond zijn.

Dit berichtje is van Marijke Krabbenbos. Ideacompany.

Author: Sanne Roemen

Faciliteren van co-creatie, netwerk-weven en kennisontwikkeling. Zowel in bijeenkomsten als online.

2 thoughts on “Creative Challenge Call”

  1. Voor de kleine zelfstandingen (lees vrije beroepen en eenmanszaken): de ccc kan alleen worden aangevraagd door rechtspersonen…..
    Volgens mediaPlaza(B vd Haterd) maken projecten aangevraagd door meer partijen de meeste kans (lees: een aanvraag alleen door jou met nog geen partners maakt heel weinig kans).

Comments are closed.