Dag van de Dialoog over een Mooie Oude Dag. 5 november in Seats 2 Meet Utrecht

Een mooie oude dag

Ouder worden, voor sommigen een schrikbeeld, voor anderen een ver-van-mijn bed show. Ouder zijn, voor sommigen een gouden tijd om de vruchten te plukken van een werkend leven, vrijwilligerswerk te doen, te reizen en te genieten van familie en vrienden. Voor anderen helaas een moeilijke tijd, met gezondheids problemen, minder mobiliteit, isolement, het verlies van naasten, een behoefte aan zorg.

Tijdens de Age Demands Action campagne, begin oktober wereldwijd gevoerd, kwam naar voren dat veel ouderen gebrek aan liefde en aandacht benoemen als een groot probleem.

Op 5 november 2010 willen we vanaf 14.30 in Seats 2 Meet Utrecht graag in Dialoog over “Een mooie oude dag”.

Over oud worden of oud zijn en respect, vrijheid en verbinding. Hoe zie jij een mooie oude dag voor je? Wat zou jij kunnen doen om deze waar te maken, voor jezelf en voor anderen?

Week van de Dialoog

Van 1 – 7 november worden in de Week van de Dialoog zoveel mogelijk dialoogdagen georganiseerd. In 2010 zijn dat er tot nu tot 53. Door gezamenlijk op te trekken wordt de zichtbaarheid en maatschappelijke waarde van het voeren van dialoog in Nederland vergroot.

Dag van de Dialoog

Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Op de Dag van de Dialoog gebeurt dit op vele plaatsen in een stad/dorp/wijk en dat maakt het een dag waarop vele nieuwe verbindingen gelegd worden tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dat levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de onderlinge binding versterken.

De 6 pijlers van de Dag van de Dialoog:

1. Het is een maatschappelijk initiatief voor de stad van burgers en organisaties

2. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 à 8 personen aan tafels verspreid over de stad.

3. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen een vaste dialoogmethodiek met 4 vragen.

4. De gesprekken worden geleid door gespreksleiders, die een dialoogtraining hebben gevolgd.

5. De eigen verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal.

6. Een centrale organisator coördineert en zorgt voor communicatie en publiciteit.

Wil je meedoen? Mail naar info@nederlandindialoog.nl o.v.v. s2mdialoog of schrijf je in via de eventsite op Mindz.com

Author: Sanne Roemen

Faciliteren van co-creatie, netwerk-weven en kennisontwikkeling. Zowel in bijeenkomsten als online.

4 thoughts on “Dag van de Dialoog over een Mooie Oude Dag. 5 november in Seats 2 Meet Utrecht”

Comments are closed.