Ideeen gezocht voor fondsen / sponsoring voor Great Place to Live.

Stichting Great Place to Live is een platform voor pioniers. Als secretaris van de stichting wil ik, Sanne Roemen, langs deze weg graag even inpluggen op jullie creativiteit. Wij verbinden mensen die met lef, liefde en integriteit de wereld bestormen aan projecten waar de samenleving beter van wordt. Projecten op het gebied van sociale innovatie, … Continue reading “Ideeen gezocht voor fondsen / sponsoring voor Great Place to Live.”

Stichting Great Place to Live is een platform voor pioniers. Als secretaris van de stichting wil ik, Sanne Roemen, langs deze weg graag even inpluggen op jullie creativiteit.

Wij
verbinden mensen die met lef, liefde en integriteit de wereld
bestormen aan projecten waar de samenleving beter van wordt.
Projecten
op het gebied van sociale innovatie, onderwijs, stedelijke
vernieuwing
en nog vele andere terreinen. Daarnaast geven wij drie keer per jaar
een krant uit met thema’s als "creatieve allianties", "beeldcultuur",
"ideaal ondernemen" en "spelen met hiërarchie". En tot slot initiëren
en ondersteunen wij commuties en bijeenkomsten rond deze thema’s.

Voor continuïteit van onze activiteiten is Great Place to Live een
Stichting geworden. Nu zijn wij op zoek naar fondsen en sponsoring.
Jullie hulp is daarbij zeer welkom. Hebben jullie ideeën voor
sponsoring of fondsenwerving? Heb je mensen in je netwerk die
hierover
slimme dingen kunnen zeggen of die misschien iets kunnen hebben aan
de
mensen en ideeën die in het Great Place to Live platform te vinden
zijn? Heb je misschien een nieuwsbrief of weblog waarin je aandacht
zou kunnen besteden aan Great Place to Live?

Deel je ideeen met ons op http://greatplacetolive.ning.com of door
een
e-mail te sturen aan Youssef Oalhadj.

Veel dank!

Author: Sanne Roemen

Faciliteren van co-creatie, netwerk-weven en kennisontwikkeling. Zowel in bijeenkomsten als online.

One thought on “Ideeen gezocht voor fondsen / sponsoring voor Great Place to Live.”

Comments are closed.