Masterclass Cradle to Cradle (C2C) voor het onderwijs. Met Michael Braungart. 21 januari 2010

[ingezonden]

Op donderdag 21 januari 2010 start aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de eerste keer de Masterclass Cradle to Cradle in Hoger Onderwijs. Onder de supervisie van prof.dr. Michael Braungart wordt gedurende vier dagen ingegaan op het inbouwen van de principes van Cradle to Cradle (C2C) in hoger onderwijs. Braungart is een van de twee founding fathers van C2C en bijzonder hoogleraar C2C in relatie tot duurzame systeeminnovaties en transities in theorie en praktijk aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Sinds het concept C2C zijn intrede heeft gedaan in Nederland in 2006 zijn er vele initiatieven geweest vanuit de publieke en private sector om dit concept vorm te geven en te verankeren in de Nederlandse samenleving. Er is echter ook een keerzijde aan dit snelle succes: de vertolkers zijn niet altijd goed op de hoogte van het gehele gedachtengoed of beschikken niet over de juiste vaardigheden om de ideeën in de praktijk te brengen. Daarnaast roept de grote maatschappelijke aandacht voor C2C vragen op vanuit de academische wereld. Studenten en docenten betrekken steeds vaker het concept in hun studie, onderwijs of onderzoek.

Deze masterclass is speciaal ontwikkeld voor de onderwijssector. Te denken valt aan docenten, AIO’s (PhD-studenten), lectoren en hoogleraren. Het is ook mogelijk om als belangstellende vanuit gemeente of andere overheidsinstelling deel te nemen.

De masterclass gaat in op thema’s als:

  • Principes van C2C, zoals toegepast in de gebouwde omgeving (wijken en gebouwen), de landbouw, de elektronische industrie, de auto-industrie, de gezondheidszorg, de energievoorziening en andere gebieden.
  • Hoe kan men de C2C principes inbrengen in de vakken die men onderwijst?
  • Wat zijn de specifieke aandachtspunten bij het begeleiden van afstudeerscripties die met C2C te maken hebben?

Het uiteindelijke doel is het bereiken, borgen en behouden van de kwaliteit van het C2C-concept, zodat in de vele initiatieven de juiste kennis wordt toegepast en overgedragen aan de generaties van de toekomst.

Wat: Masterclass Cradle to Cradle met Michael Braungart
Wanneer: Donderdag 21 en vrijdag 22 januari & donderdag 4 en vrijdag 5 februari 2010
Waar: Erasmus Universiteit Rotterdam, campus Woudestein, Burg. Oudlaan 50
Kosten deelname: € 1795,- (incl. parkeerkaarten, lunches en cursusmateriaal)

Meer informatie over de Masterclass Cradle to Cradle is te vinden op www.erasmusacademie.nl/c2c.
Hier kan men zich ook aanmelden.

Erasmus Academie organiseert als instituut voor postacademisch onderwijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam cursussen op hbo+ en universitair niveau voor professionals die verdieping in hun vakgebied zoeken

Author: Sanne Roemen

Faciliteren van co-creatie, netwerk-weven en kennisontwikkeling. Zowel in bijeenkomsten als online.