Wat kunnen wij leren van The Hunger Project India?

[Ingezonden]

Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen India en jouw bedrijf of werkplek?

Een inspiratie bijeenkomst over vrouwelijk leiderschap en verbindingskracht 25 november 2009, 16.00 – 21.30 uur
The English Reformed Church, Begijnhof 48, 1012 WV Amsterdam

Naamloze Frans Huissen adviseert ondermeer gemeenten over hun aanpak in armoedebestrijding. Op zijn beurt laat Frans zich weer inspireren door de wijze waarop de internationale NGO The Hunger Project in de derde wereld armoede aanpakt.  Het genereren van vrouwelijk leiderschap staat daarin centraal.  Ook in onze prachtwijken in Nederland ziet Frans kansen ontstaan als we het leiderschap van vrouwen een kans kunnen geven.
Maar dit geldt natuurlijk voor veel meer gebieden.  Onlangs is uitgerekend dat als we in dit tempo doorgaan het tot het jaar 2090 duurt voor er een kritische massa van minimaal 30 % vrouwelijk leiderschap in cruciale functies in overheid en bedrijfsleven ontstaat. Pas dan zal ook het transformerend effect van vrouwelijk leiderschap op de samenleving merkbaar zijn. Denk je in wat dit voor effect kan hebben op mensgericht leiderschap maar ook op zorg, armoede, kindersterfte en kindermishandeling.

Sriparna Chaudhuri, een van de directeuren van THP-India, is verantwoordelijk voor de federation building van vrouwen die in de Panchayats (dorpsraden) leiderschap op zich hebben genomen. Als gastspreker opent zij op 25 november de inspiratiemiddag met haar verhalen over de ervaringen van succes, tegenslag, moed en doorzettingsvermogen om dromen te realiseren.

Voor de complete uitnodiging ga naar www.thehungerproject.nl of stuur een mail aan Frans@liedevin.nl

Author: Sanne Roemen

Faciliteren van co-creatie, netwerk-weven en kennisontwikkeling. Zowel in bijeenkomsten als online.