Schuif aan bij een mooi gesprek over verbinding.

Dit jaar vindt alweer voor het 4e jaar de Dag van de Dialoog plaats  in mijn nieuwe Hometown Nijmegen. Voor het eerst is dat gedurende de hele periode die daar landelijk voor uitgetrokken wordt: van 1-10 november. Elke dag zijn er op verschillende lokaties in de stad dialoogtafels, met verschillende gespreksleiders, en met boeiende dialoogpartners, vol diversiteit die hele leuke gesprekken over het thema ‘Zorg voor Verbinding’ opleveren.

Vier stappen, een gesprek met echte mensen en echte verhalen over “Zorg voor verbinding”

De eerste stap is de kennismakingronde. Speels en vaak met humor, geen ingewikkelde verhalen over wie je bent, waar je vandaan komt, of naar toe gaat. Heel relaxed.

De tweede stap gaat om het delen van persoonlijke verhalen rond het thema. Wat is jouw persoonlijke ervaring waarbij sprake is van échte verbondenheid. Wat wat heb jij hiervoor zelf gedaan om zorg te dragen voor deze verbinding en verbondenheid? En iedereen luistert naar je, met instemming, met respect, met waardering. Dat maakt het spreken vertrouwd en veilig.

De derde stap draait om dromen over hoe het zou zijn als alles rond het thema perfect zou zijn. Hoe ziet jouw omgeving eruit indien iedereen zorg draagt voor verbinding? En met de verdiepende vragen van jouw dialoogpartners krijg je de gelegenheid om daarover alles te zeggen. En alles is daarbij welkom, niets is vreemd of gek, elke droom is waar, elke droom heeft een toekomst, elke droom is dat waard.

Tenslotte gaan we in de vierde stap over op concrete actie. Wat zou jij morgen in je eigen omgeving kunnen doen om voor verbinding te zorgen?

Help!!

Jij kan uiteraard aanschuiven bij een gesprek, dat zou geweldig zijn. De data en locaties en mogelijkheid tot inschrijven vind je hier op de site van Nijmegen in Dialoog. Daarnaast zou het te gek zijn als je je netwerk wilt mobiliseren om aan te schuiven. Twitter, facebook, mail, telefoon, deurbel: nodig je familie, vrienden, kennissen, buren, ouders op het schoolplein, voorbijgangers, mensen in de rij bij de supermarkt uit om deze week open te staan voor een mooi gesprek en overwachte ontmoetingen.

Author: Sanne Roemen

Faciliteren van co-creatie, netwerk-weven en kennisontwikkeling. Zowel in bijeenkomsten als online.