Week van de Dialoog van start: 12.000 deelnemers aan 1250 tafels

Gesprekken in onder meer de trein, de supermarkt en de gevangenis

Vandaag, 2 november 2009, gaat om 14.00 uur gaat de Nationale Week van de Dialoog van start met een dialoogtafel bij Albert Heijn in Schiedam. Vervolgens zullen tot en met 8 november in 45 gemeenten zo’n 12.000 mensen aan 1250 tafels met elkaar in dialoog gaan. Onder hen onder meer Job Cohen en Ahmed Aboutaleb. Doel van het jaarlijkse evenement is het bevorderen van sociale cohesie, wederzijds respect en non-discriminatie.

Bijzondere locaties
Ook dit jaar zullen op uitzonderlijke locaties stadsgenoten met elkaar om de tafel zitten. Zo gaan op 3 november in Utrecht deelnemers met elkaar in gesprek tussen de geiten en konijnen op Nieuw Rotsoord. In Rotterdam vinden dialogen plaats in onder meer gevangenis Noordsingel op 6 november en in de Snerttram op 7 november. In Amsterdam vaart op 5 november een dialoogrondvaartboot door de westelijke houthavens. In 26 dialooggemeenten kunnen op mensen niet alleen boodschappen doen in de Albert Heijn, maar ook ervaringen en gedachten met elkaar uitwisselen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb zal op 7 november in het Maritiem Museum in Rotterdam de Week van de Dialoog afsluiten.
Naast de lokale dialogen zal een team met de trein dwars door Nederland reizen en onderweg met reizigers praten over hun droom voor Nederland. De uitkomsten van deze gesprekken kunnen via Twitter (@DialoogNL) en www.nederlandindialoog.nl gevolgd worden.
Een andere bijzondere locatie is het internet. Op Mindz.com gaan vanaf 3 november de hele week bekende en onbekende mensen online met elkaar in dialoog. Via Twitter (@DialoogNL) zal verslag worden gedaan van dialogen in Nijmegen, Leiden, Amsterdam en de twitter-dialoogtafel in Utrecht.

Nederland in Dialoog
De Nationale Week van de Dialoog is een bundeling van Dagen van de Dialoog. Op een Dag van de Dialoog wisselen stadsgenoten in gevarieerde groepen ervaringen, dromen en inspiratie met elkaar aan de hand van een centraal thema en onder leiding van een getrainde gespreksleider. Burgemeester van Rotterdam Aboutaleb noemde het concept reeds rijp voor de Vredesprijs.
De eerste Dag van de Dialoog vond in 2002 plaats in Rotterdam naar aanleiding van de vervreemding tussen bevolkingsgroepen na onder meer ‘11 september’. Sindsdien verspreidde de Dag van de Dialoog zich over Nederland. Inmiddels organiseren 60 steden en dorpen een Dag van de Dialoog, waarvan 45 tijdens de Nationale Week.
Initiatiefnemers en coördinators van de landelijke verspreiding zijn Art.1 en Nieuwe Maan. Zij worden ondersteund door een Nationaal Advies Comité. Deze bestaat uit ambassadeurs waaronder Job Cohen, Ahmed Aboutaleb en Herman Wijffels en partners als het Oranje Fonds, Rabobank, COC Nederland, Woningcorporatie Ymere, Het Nederlandse Rode Kruis, Brahma Kumaris en Albert Heijn. Samen vormen zij Nederland in Dialoog.

———————————
Pers:
Journalisten zijn van harte uitgenodigd om verslag te doen van de Nationale Week van de Dialoog en aanwezig te zijn bij een van de dialoogtafels in het land. Zie www.nederlandindialoog.nl voor de deelnemende gemeenten en de programma’s.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Olga Plokhooij van Nieuwe Maan, tel. 06 – 2888 4784, e-mail plokhooij@nieuwemaan.nl of Maayan Sapir Rubinshtein van Art.1, tel. 010 – 201 02 01, e-mail m.sapir@art1.nl.

Author: Sanne Roemen

Faciliteren van co-creatie, netwerk-weven en kennisontwikkeling. Zowel in bijeenkomsten als online.